กัณฑ์อเนก ทองคำ

Technology Developer
wakatimefollowcounter

ผมอาศัยในเขตสาทร กรุงเทพฯ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปัจจุบันกำลังทำงานที่ SCG Wedo ในเครือของเอสซีจีหรือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ปฏิบัติงานในตําแหน่ง Technology Developer ในทีม Digital Technology

เขมเขม ชื่อเล่น
29 กันยายน 2531อายุ 35 ปี
ไทย(หลัก)
อังกฤษ(พื้นฐาน)
ภาษา
พุทธศาสนา
ไทยสัญชาติ
1 8608 00038 29 1เลขประจำตัวประชาชน
สาทร, กรุงเทพฯที่อยู่ปัจจุบัน
312.99 บาท รายได้ต่อชั่วโมง75,118 THBเงินเดือน
125,000 THBเงินเดือนที่ต้องการ
ยังไม่เปิดโอกาสการสัมภาษณ์

Work Experience

October 2022 - Present (1 year 1 month)

Technology Developer

SCG Digital Office, Bang Sue.

 • สื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพกับฝ่ายภายในและภายนอก
 • ร่วมมือกับทีมธุรกิจ, ทีมการค้นคว้า, ทีมส่งมอบ, และทีมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทีมที่เกี่ยวข้องในองค์กร
 • ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมและปฏิบัติแบบ Agile เช่น Test-Driven Development, Pair Programming, และ Continuous Integration and Delivery
 • สร้าง CI/CD สำหรับ Java ด้วย MuleSoft Framework บนแพลตฟอร์ม GoCD
 • บำรุงรักษาเกตเวย์ API ของ MuleSoft
 • พัฒนาระบบภายใน Do Utilization พร้อมทีม

Work Experience

January 2018 - Present (5 year 10 month)

CENTRALGroup, RIS Co.,Ltd., บางรัก

Senior Full Stack Engineer

December 2018 - Present (4 year 11 month)
 • ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล, อินเตอร์เฟซผู้ใช้, และ API สำหรับโครงการ Notice-Subscriber
 • นำเข้าสถาปัตยกรรม Kubernetes สำหรับโครงการ DAAS
 • พัฒนา Golang APIs สำหรับโครงการ DAAS
 • ออกแบบและนำระบบฐานข้อมูล Azure PostgreSQL สำหรับโครงการ DAAS
 • ออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือ ETL สำหรับโครงการ DAAS เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการจัดการข้อมูลปริมาณมาก (200GB)
 • ติดตั้งและกำหนดค่า Azure Kubernetes Service (AKS) สำหรับโครงการ DAAS
 • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Kubernetes สำหรับโครงการ PPE-API และ GWP
 • นำระบบอัตโนมัติที่ไม่มีการขาดการให้บริการสำหรับโครงการ PPE-API
 • นำเข้าโมเดล Agile และนำเข้า Gitlab สำหรับการร่วมงานทีม
 • ติดตั้ง Gitlab Runner บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Windows Server, Ubuntu, CentOS, RedHat, CoreOS) สำหรับการรวมการสร้างและการส่ง CD/CI กับ Gitlab
 • ฝึกอบรมทีมวิศวกรเซิร์ฟเวอร์ในการติดตั้ง, กำหนดค่า, และการใช้งาน Kubernetes, MongoDB, และ RedisDB
 • พัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพอัตโนมัติ, API, การบันทึกข้อมูล, การตั้งเวลา, และรายงานสำหรับโครงการ Notice-Manager
 • พัฒนาโครงการ PPE-API, ที่เป็น API ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถรับผิดชอบการร้องขอสูงสุดได้สูงถึง 1,000 ร้องขอต่อวินาที
 • ย้าย ETL ของ Talend BigData Community Edition ไปยังเครื่องมือ ETL ใหม่ที่ใช้ Golang เป็นพื้นฐาน
 • พัฒนาโครงการ GWP, เครื่องมือสำหรับการตั้งค่าโปรโมชั่น

Senior Development asst. Division Manager

January 2018 - Present (5 year 10 month)
 • ใช้โมเดล Agile และนำเข้า Gitlab สำหรับการร่วมงานทีม
 • ติดตั้ง Gitlab Runner บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Windows Server, Ubuntu, CentOS, RedHat, CoreOS) สำหรับการรวมการสร้างและการส่ง CD/CI กับ Gitlab
 • ฝึกอบรมทีมวิศวกรเซิร์ฟเวอร์ในการติดตั้ง กำหนดค่า และการใช้งาน Kubernetes, MongoDB, และ RedisDB
 • พัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพโดยอัตโนมัติ, API, การเก็บบันทึก, การตั้งเวลา, และรายงานสำหรับโครงการ LINE-BOT
 • สร้างเครื่องมือ DevOps-UI สำหรับทีมสนับสนุน QA เพื่อใช้ในการกำหนดค่าและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
 • พัฒนาคุณลักษณะการจองสำหรับแอปพลิเคชัน SPACMG
 • สร้างบริการ Windows สำหรับการโอนข้อมูลเข้า TransferInboundFTP จาก FTP ขาเข้าไปยัง FTP
 • นำเสนอคุณลักษณะรายงานแบบเว็บไซต์สำหรับโครงการ LINE-BOT
 • พัฒนาคุณลักษณะสำหรับการแลกของรางวัล, การประมวลผลรายการขาย, และการชำระเงินสำหรับแอปพลิเคชัน POSCMG
 • บำรุงรักษาและแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชัน POSCMG
 • ให้คำปรึกษาในการพัฒนา Restful-API สำหรับการ์ดของขวัญบนมือถือและการ์ดของขวัญ Ogloba Webservice

Work Experience

March 2013 - December 2018 (5 year 9 month)

Full Stack Developer

Nippon SySits Co.,Ltd, Sathorn.

Research and Development

 • ร่วมมือกับทีมที่มีความหลากหลายในการกำหนดความต้องการของโครงการและการปรับใช้โซลูชัน
 • ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือหลายราย เพื่อพัฒนาและทดสอบโปรโตไทป์และผลิตภัณฑ์
 • ทำงานวิจัยและพัฒนาในโครงการต่าง ๆ รวมถึง Face Recognition โดยใช้ Python, OpenCV, และ SocketIO, และโมเดล robotics โดยใช้ Arduino.

Front-end and Back-end Website

 • พัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันเว็บหลายราย เช่น ระบบ midback-office สำหรับ Travox, เว็บ stock สำหรับ Siamchai และ TCRadio, และบริการชำระเงินโดยใช้โมดูล Paysbuy.

Server Administration

 • เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ IIS และ MSSQL และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี containerization ด้วย Docker.
 • มีความชำนาญในการจัดการฐานข้อมูล รวมถึง MySQL, MongoDB, RedisDB, และ Elasticsearch.
 • ความชำนาญในการใช้ระบบควบคุมแหล่งข้อมูลบน Git เช่น Gitlab.

Windows Application

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน Windows ชื่อ Travox Sentinel.

Android Application

 • บำรุงรักษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน Android ชื่อ CheckStock™ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการสแกนบาร์โค้ดแบบ Android ครับ

Work Experience

March 2011 - March 2013 (1 year 11 month)

Freelance — Programmer

Phetchaburi

 • ผมออกแบบและพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น องค์กร โรงเรียน และบุคคล โดยใช้ WordPress และกรอบ PHP
 • ร่วมมือกับลูกค้าใกล้ชิดเพื่อกำหนดความต้องการของโครงการและให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคตลอดเวลาเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
 • ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น HTML, CSS, และ JavaScript เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่น่าสนใจและใช้งานง่าย
 • มีทักษะการสื่อสารและการร่วมงานดีเยี่ยม และสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมระยะไกลได้